Počasna satnija Kravat pukovnije najavljuje spektakl – u Zagrebu 16.10. premijerno održavanje Velike smjene straže ususret obilježavanju Svjetskog dana kravate!

{:hr}Počasna satnija Kravat pukovnije ususret ovogodišnjoj proslavi Svjetskog dana kravate, u nedjelju 16. listopada po prvi put organizira Veliku smjenu staže u Zagrebu – Prijestolnici kravate! U Velikoj smjeni straže će, uz konjanike i vojnike Počasne satnije Kravat pukovnije, sudjelovati pripadnici Počasno-zaštitne bojne Glavnog stožera Oružanih snaga RH i Zdrug povijesnih postrojbi iz cijele Hrvatske ujedinjeni u veličanstvenu Veliku smjenu straže.

Za premijerno izdanje Velike smjene straže koja će započeti točno u podne na Trgu sv. Marka, zapovjednik Počasne satnije Kravat pukovnije Željko Matejčić osmislio je posebnu koreografiju koja na tragu tradicionalne Smjene straže u kojoj se s Počasnom satnijom Kravat pukovnije združuju Zrinska garda Čakovec, Turopoljski banderij, Kliški uskoci i vojnici već spomenute Počasno-zaštitne bojne sa po dvanaest vojnika pod stijegom. U svečanoj ceremoniji Velike smjene straže sudjelovat će i dvanaest konjanika Počasne satnije Kravat pukovnije, a zapovjednik Matejčić ne propušta naglasiti da predstojeći događaj još nije viđen u Zagrebu.

“Temeljem činjenice da su kravatu u svijet pronijeli upravo Hrvati, ove godine smo odlučili u Veliku smjenu straže uključiti Zdrug povijesnih postrojbi i pripadnike Počasno zaštitne bojne GSOSRH koje na svojim odorama nose kravatu, rubec, podgutnjak, podgutnicu ili facol. Želja nam je da se našoj svečanoj i spektakularnoj izvedbi Velike smjene straže pridruži što veći broj građana i da zajednički najavimo ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana kravate koji se diljem svijeta, a na inicijativu ustanove Academia Cravatica, već tradicionalno slavi svakog 18. listopada“, naglašava Matejčić.

Podsjetimo, Academia Cravatica pokrenula je 2008. godine inicijativu da se 18. listopada svake godine u Hrvatskoj i svijetu svečano obilježava Dan kravate. Budući da potječe od Hrvata, Hrvatski sabor iskazao je kravati posebnu počast, proglasivši jednoglasno 2008. godine 18. listopada Danom kravate. Od tada se Dan kravate svake godine svečano obilježava u Hrvatskoj, Europi ali i u svijetu.

Predstojeća Velika smjena straže koju zajednički organiziraju Academia Cravatica koja intenzivno promiče kravatu kao hrvatsku, ali i europsku i svjetsku kulturnu baštinu, Počasna satnija Kravat pukovnije i Turistička zajednica Grada Zagreba, svečana je uvertira u ovogodišnju globalnu proslavu Dana kravate, čija će se središnja proslava održati u Zagrebu u utorak, 18. listopada, na sam Svjetski dan kravate, s mnogobrojnim sadržajima u čast našoj, hrvatskoj kravati!{:}{:en}Guard of honor of the Cravat Regiment on Sunday 16 October, to meet this year’s celebration of the World Day of the tie, is organizing for the first time an expanded version of changing of the guards ceremony in Zagreb – the capital of the tie! In the changing of the guard, with horsemen and soldiers of the Guard of honor of the Cravat Regiment, will also participate members of the Honorary guard Battalion of the General Staff of the Armed Forces and other troops from the whole of historic Croatian battalions, united in the magnificent Greater changing of the guard.

In the premiere of the Greater changing of the guard, which will begin at noon at St. Mark’s Square, commander of the Honorary Cravat Regiment Željko Matejčić created a special choreography that is formed of the traditional changing of the guard in which the Honorary Cravat Regiment combine Zrinski Guard of Čakovec, Turopoljski banderij, Kliški uskoci and soldiers already mentioned Honor Guard Battalion with twelve soldiers under banner. In a grand ceremony of the Great guards shift will participate and twelve horsemen of the Honorary Cravat Regiment, and commander Matejčić mentions that the upcoming event has not yet been seen in Zagreb.

“Based on the fact that the tie was spread through the world by Croats, this year we decided to include in the ceremony of the Great guards shift Historical battalions brigade and members of the Honor Guard Battalion of General Staff, that wear the tie (rubec, podgutnjak, podgutnicu or facol) on their uniforms. It is our wish that our festive and spectacular performance, The Great guards shift, is visited by many citizens, to jointly announce this year’s celebration of the World Day of the tie around the world, that is by the initiative of the Academia Cravatica, traditionally celebrated every October 18“, said Matejčić .

In retrospective, Academia Cravatica gave the initiative in the year 2008. to make October 18th the official Day of the tie in Croatia and worldwide. Since it originates from the Croats, the Croatian Parliament expressed a special tribute to the tie, declaring unanimously in the same year, that the 18th October will be the day of the tie (Cravat). Since then, the Cravat (tie) Day is annually celebrated in Croatia, Europe and worldwide.

Upcoming Greater changing of the guard, which is jointly organized by Academia Cravatica that intensively promotes the tie as Croatian, but also European and world cultural heritage, Honorary Cravat Regiment and the Zagreb Tourist Board, is a festive overture for this year’s global celebration of the tie, with the central part of celebration which will be held in Zagreb on Tuesday, October 18, on the World day of the tie, with all kinds of activities in honor of our, Croatian tie!

{:}