Academia Cravatica

Adresa: Kaptol 13, HR 10000 Zagreb, Croatia
Telefon: +385 (0) 99 2530 256, Željko MatejčićZapovjednik Počasne satnije Kravat pukovnije
Telefon: +385 (0) 98 245 110, Hrvoje BušićZamjenik Zapovjednika Počasne satnije Kravat pukovnije
Fax: +385 (1) 4828 962
e-mail: info@kravatpukovnija.com
web stranice: www.academia-cravatica.hr