Kravat pukovnija prima nove članove!

Počasna satnija Kravat-pukovnije, u sklopu ustanove Academia Cravatica i u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, aktualizira povijesne početke kravate, oživljavajući sjećanje na legendarnu hrvatsku laku konjicu iz 17. stoljeća.Vojnici Kravat-pukovnije izvode program smjene straže, odjeveni u repliku hrvatskih povijesnih vojnih odora, svake subote i nedjelje te u terminima određenih državnih praznika i drugih svečanih prigoda, u Zagrebu, na relaciji Trg sv. Marka – Trg bana Jelačića – Kaptol.
Kravat-pukovnija sudjeluje i u drugim svečanim prigodama i događanjima.
Ustanova Academia Cravatica poziva one koji cijene hrvatsku kulturnu i vojnu tradiciju te kravatu kao hrvatski simbol, da se prijave za
IZBOR PRIPADNIKA KRAVAT-PUKOVNIJE
1. Vojnik Kravat-pukovnije – više kandidata (m/ž)
Uvjeti:
– državljanin RH
– radno sposoban
– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
– pohađanje selekcijske izobrazbe (bez naknade)
– posebna znanja/vještine – navesti, ali ne utječu na izbor
– radna angažiranost u Kravat-pukovniji, ožujak – listopad 2017.
Prijave sa životopisom u .doc, .docx ili .pdf formatu molimo slati na e-mail adresu info@kravatpukovnija.com do 21. ožujka 2017.
Svi zainteresirani kandidati za individualni razgovor biti će naknadno kontaktirani u periodu do 23. ožujka.