Ovaj opis se odnosi na postojeće odore, a razvojno je moguće da odora i oprema doživi određene izmjene u smislu dogradnje poradi postizanja što autentičnijeg prikaza hrvatskih vojnika i časnika iz perioda 30. godišnjeg rata.

1.ZAPOVIJEDNIK POSTROJA (ČASNIK) – ČIN SATNIK (KAPETAN)
Odora ljetna;
– Šubara/KALPAK (lisičje /svijetlo/ krzno na obrubu) ukrašena sa tri pera koja porema broju označuju najviši čin u zapovijedanju postrojem ove veličine. Pokrivka je crvene boje sa zlatnim vezom.
– Plašt, plave ili crvene boje u nijansi zastave, nosi se preko oba ramena, gurtna plašta veže se u čvor na lijevoj strani prsa vojnika i obavezno je ispod rupca.
Plašt je ukrašen zlatnim obrubom i na njemu su tri pletera (oznaka časničkog kora)
– Rubača (košulja bijele boje, dugih rukava, ukrašena čipkom)
– RUBEC, Svilena marama crvene boje vezana u specifični čvor, postavljena iznad gurtne koja nosi plašt.
– Rukavice kožne jahače tamne boje, sa zaštitnim nastavkom za podlakticu.
– Opasač platneni, omotan na način da se početni kraj spušta na bok.
– Opasač kožni na koji se kači sablja,
Na opasaču je zataknuta krunica
– Hlače, časničke (sa prednje strane izvezene pleterom i ukrasnom trakom po vanjskom šavu)
– Čizme, konjičke „ŠKORNJE“, sa zaštitom za koljena i mamuzama
Odora zimska;
– Na rubaču se obuče:
– SURKA CRVENE boje sa duplim rukavom. Na surki se na vanjskom custom writing rukavu i porubu vidi krzno kojim je podmetnuta. Rukavice mogu biti zataknute u rukave.
Surka je ukrašena sa četiri zlatna pletera
– RUBEC je crne boje obrubljen resama u zlatnom vezu
Ostali dijelovi su isti kao i u ljetnoj varijanti
NAORUŽANJE:
– konjička sablja
– buzdovan
– kratki bodež

2. ZASTAVNIK (ČASNIK) čin ZASTAVNIK
Odora ljetna;
– Šubara/KALPAK tamno krzno na obrubu, ukrašena sa dva pera koja porema broju označuju funkciju u postroju. Pokrivka je crvene boje sa zlatnim vezom.
– Plašt, plave ili crvene boje u nijansi zastave, nosi se preko oba ramena, gurtna plašta veže se u čvor na lijevoj strani prsa vojnika i obavezno je ispod rupca.
– Plašt je ukrašen zlatnim obrubom i na njemu su tri pletera (oznaka časničkog kora)
– Rubača (košulja bijele boje, dugih rukava, ukrašena čipkom)
– RUBEC, Svilena marama crvene boje vezana u specifični čvor, postavljena iznad gurtne koja nosi plašt.
– Rukavice kožne jahače tamne boje, sa zaštitnim nastavkom za podlakticu.
– Opasač platneni, omotan na način da se početni spušta na bok.
– Opasač kožni na koji se kači sablja,
– Hlače, od tamne čoje ili grubog platna, sa dva proreza na prednjojj strani
– Čizme, konjičke „ŠKORNJE“, sa zaštitom za koljena i mamuzama
Odora zimska;
– Na rubaču se obuče:
– SURKA CRVENE boje sa normalnim rukavom. Rub surke izvezen je zlatnim porubom.
Surka je ukrašena sa četiri zlatna pletera
– RUBEC je crne boje obrubljen resama u zlatnom vezu
Ostali dijelovi su isti kao i u ljetnoj varijanti
NAORUŽANJE:
– konjička sablja
– kratki bodež
NOSI ZASTAVU

3. STRAŽMEŠTAR /dočasnici/
U postroju su dva stražmeštra po naraciji dočasnici
Odora ljetna;
– Šubara/KALPAK tamno krzno na obrubu, ukrašena sa dva pera koja porema broju označuju funkciju u postroju. Pokrivka je PLAVE boje sa zlatnim vezom.
– Plašt, plave ili crvene boje u nijansi zastave, nosi se preko jednog ramena, gurtna plašta veže se u čvor na lijevoj strani prsa vojnika i obavezno je ispod rupca.
Plašt je ukrašen zlatnim obrubom i na njemu su tri pletera (oznaka kora)
– Rubača (košulja bijele boje, dugih rukava, ukrašena čipkom)
– RUBEC, Svilena marama crvene boje vezana u specifični čvor, postavljena iznad gurtne koja nosi plašt.
– Rukavice kožne jahače tamne boje, sa zaštitnim nastavkom za podlakticu.
– Opasač platneni, omotan na način da se početni spušta na bok.
– Opasač kožni na koji se kači sablja,
– Hlače, od tamne čoje ili grubog platna, sa dva proreza na prednjojj strani
– Čizme, konjičke „ŠKORNJE“, sa zaštitom za koljena i mamuzama
Odora zimska;
– Na rubaču se obuče:
– SURKA CRVENE boje sa normalnim rukavom. Rub surke izvezen je zlatnim porubom.
Surka je ukrašena sa četiri zlatna pletera
– RUBEC je crne boje obrubljen resama u zlatnom vezu
Ostali dijelovi su isti kao i u ljetnoj varijanti
NAORUŽANJE:
– konjička sablja
– kratki bodež
– buzdovan/nadžak

4. VOJNIK
Odora ljetna;
– Šubara/KALPAK tamno krzno na obrubu. Pokrivka je CRVENE boje sa zlatnim vezom.
– Plašt, plave ili crvene boje u nijansi zastave, nosi se preko oba ramena, gurtna plašta veže se u čvor na lijevoj strani prsa vojnika i obavezno je ispod rupca.
Plašt je ukrašen zlatnim obrubom i na njemu su dva pletera (oznaka vojničkog kora)
– Rubača (košulja bijele boje, dugih rukava, jednostavna)
– RUBEC, Svilena marama crvene boje vezana u specifični čvor, postavljena iznad gurtne koja nosi plašt.
– Rukavice kožne jahače tamne boje, sa zaštitnim nastavkom za podlakticu.
– Opasač platneni, omotan na način da se početni spušta na bok.
– Opasač kožni na koji se kači sablja,
– Hlače, od tamne čoje ili grubog platna, sa dva proreza na prednjojj strani
– Čizme, konjičke „ŠKORNJE“, sa zaštitom za koljena i mamuzama
Odora zimska;
– Na rubaču se obuče:
– SURKA PLAVE boje sa normalnim rukavom. Rub surke izvezen je zlatnim porubom.
Surka je ukrašena sa četiri zlatna pletera
– RUBEC je crvene boje.
Ostali dijelovi su isti kao i u ljetnoj varijanti
NAORUŽANJE:
– konjička sablja
– dodaje se ARKEBUZA u jahačkoj varijanti

5. POSILNI I ORKESATR
Posilni je pomoćnik zapovjedniku, a uloga doboša i trube je određenim slijedom i tonalitetom sviranja prenositi usmene zapovjednikove zapovijedi i najavljivati određene radnje stroja.
Odora ljetna;
– Šubara/KALPAK tamno krzno na obrubu, ukrašena sa jednim perom. Pokrivka je CRVENE boje sa zlatnim vezom.
– Plašt, plave ili crvene boje u nijansi zastave, nosi se preko oba ramena, gurtna plašta veže se u čvor na lijevoj strani prsa vojnika i obavezno je ispod rupca.
Plašt je ukrašen zlatnim obrubom i na njemu su dva pletera (oznaka vojničkog kora)
– Rubača (košulja bijele boje, dugih rukava, jednostavna)
– RUBEC, Svilena marama crvene boje vezana u specifični čvor, postavljena iznad gurtne koja nosi plašt.
– Rukavice kožne jahače tamne boje, sa zaštitnim nastavkom za podlakticu.
– Opasač platneni, omotan na način da se početni spušta na bok.
– Opasač kožni na koji se kači sablja,
– Hlače, od tamne čoje ili grubog platna, sa dva proreza na prednjojj strani
– Čizme, konjičke „ŠKORNJE“, sa zaštitom za koljena i mamuzama

Odora zimska;
– Na rubaču se obuče:
– SURKA ZELENE boje sa normalnim rukavom. Rub surke izvezen je zlatnim porubom.
Surka je ukrašena sa četiri zlatna pletera
– RUBEC je crvene boje.
Ostali dijelovi su isti kao i u ljetnoj varijanti
NAORUŽANJE:
– NEMA